Стажантски център “Learning by experience”

 

Стажантски програми:

 1. "Маркетинг , PR и Бизнес Комуникации " – 1 част
  Продължителност: 8 седмици.
  2 пъти седмично по 3.30 часа – практически занимания и веднъж седмично – 3ч. (астрономически) семинарна част.

 1. “Стратегически Маркетинг“– 2 част
  Продължителност: 6 седмици.
  2 пъти седмично по 3.30 часа – практически занимания и веднъж седмично – 3ч. (астрономически) семинарна част.

За кого е подходяща програмата?

За студенти и специалисти, завършили своето обучение във ВУЗ и за мотивирани търговски представители, продавач-консултанти, маркетинг мениджъри, управители, и предприемачи, с интереси в областта на маркетинга, PR и бизнес комуникациите.

Участието в теоретично-практическите програми на фирма “Direct Market Media” е обвързано с придобиването на следните компетенции:

1. Практически умения по прилагането инструментариума на маркетинга – гаранция за успеха на всеки бизнес.
2. Практически умения по стратегически маркетинг: стратегии, анализи, маркетинг и бизнес планове – гаранция за успеха на всеки мениджър, маркетинг мениджър и бъдещ предприемач.
3. Придобиване на лидерски умения, самоорганизираност, умения за работа в екип.
4. Развиване на комуникативни умения – гаранция за успеха на всеки човек.
5. Придобиване на опит в правенето на PR публикации, бизнес кореспонденция и телемаркетинг. Докосване до магията на рекламата.
6. В процеса на практиката ще установят лични контакти с представители на пловдивски фирми, обществени и други организации.
7. Ще повишат нивото на уменията си по 8-те ключови компетентности, изисквани  от Европейския съюз, като основа за изграждането на индивидуалната личност.
8. В края на програмата на стажантите, показали много добри резултати, ще бъде изготвен "професионален профил", който ще можем да представим пред пловдивски фирми, търсещи специалисти с качества, отговарящи на даден "професионален профил", в процеса на работата ни с фирмите от Пловдив и региона.

9. Възможност за започване на работа.

 За всеки участник в програмата:

 • стажантски договор;

 • поименно удостоверение за преминатите теми и практики с оценки за изпълнението и постигнатите индивидуални резултати, след полагане на финален тест по теория и практика;

 • възможност за финансово възнаграждение при постигнат успех в програмата

 

 1. Програма за журналисти

Продължителност: 4 седмици
Седмична ангажираност – представяне на 2 статии за рубрика по избор; организиране и провеждане на интервю за рубриката „На гости на Promo Market”

При успешно преминат стаж – издаване на сертификат, включващ характеристика на изпълняваната длъжност, оценка на постигнатите резултати, препоръка.

 

 1. Практическа тренинг програма по: „Графичен и Web Дизайн”.
  Седмична часова натовареност: 3 пъти по 3 астрономически часа – в удобно за обучаващите се време.

 

ПРОГРАМИТЕ

 

 1. Пет седмичен теоретично-практически тренинг за придобиване на търговски умения.

 

ПРОГРАМАТА

 

 

 

 

 

Comments are closed.